Iniciram prema premijeru KS, mr.sci. Nihadu Uku, da formira radnu grupu za izradu elaborata o svrsishodnosti restruktuiranja aktuelnog sistema izvršne vlasti, sa prijedlozima nove strukture/sistema ministarstava. Na osnovu mišljenja/elaborata te ekspertsk

Samir Avdić
Inicijativa

Iniciram prema premijeru KS, mr.sci. Nihadu Uku, da formira radnu grupu za izradu elaborata o svrsishodnosti restruktuiranja aktuelnog sistema izvršne vlasti, sa prijedlozima nove strukture/sistema ministarstava. Na osnovu mišljenja/elaborata te ekspertske grupe (sačinjene od stručnjaka iz institucije Kantona Sarajevo i eksternih saradnika sa relevantnim znanjima) pokrenuli bismo izmjene Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija u KS.
Obrazloženje:

Ustavom KS predviđeno je da organizacija uprave i upravnih organizacija sadrži 13 ministarstava. Posljednjom izmjenom Zakona koji reguliše tu oblast spojena su Ministarstvo komunalne privrede i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, te je formirano novo ministarstvo sa nadležnošću u oblasti visokog obrazovanja.

Smatram da je potrebno ažurirati aktuelni zakon a za ilustraciju moje ideje spomenuću primjer prvospomenutog ministarstva kao jednu ne baš najbolju praksu u smislu srodnosti oblasti kojim se bavi; također, smatram da je potrebno razdvojiti oblast sporta od oblasti kulture formiranjem potpuno novih ministarstava ili eventualno drugačijom organizacijom unutar Ministarstva kulture KS, zatim razdvojiti oblast zapošljavanja i rada u odnosu na oblast socijalne zaštite i eventualno pridružiti oblast rada i zapošljavanja Ministarstvu privrede, itd.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 29 Mart, 2023
Pošalji mail: 
Ne