Inicijativa za organizovanje radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama za potrebe organizovanja tradicionalnog bazara za mirko uzgajivače voća i povrća

Sanela Klarić
Inicijativa

Inicijativa za organizovanje radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama za potrebe organizovanja tradicionalnog bazara za mirko uzgajivače voća i povrća

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 4 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Da