Inicijativa da se izvrši provjera o posjedovanju akta Plan zaštite od požara za sve kantonalne javne ustanove kulture i izvrši uvid u sve druge mjere koje su propisane zakonom po pitanju zaštite od požara

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Inicijativa da se izvrši provjera o posjedovanju akta Plan zaštite od požara za sve kantonalne javne ustanove kulture i izvrši uvid u sve druge mjere koje su propisane zakonom po pitanju zaštite od požara

Postavljeno dana: 
Srijeda, 25 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Ne