Da mi se dostavi Studija društveno ekonomske opravdanosti uspostave holdinga javnih komunalnih preduzeća na području Kantona Sarajevo koja je naručena i realizirana tokom 2018. godine