1. Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu privrede za sufinansiranje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju trajne regulacije rijeke Bosne u Rajlovcu

Elza Gaković
Inicijativa

1. Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu privrede za sufinansiranje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju trajne regulacije rijeke Bosne u Rajlovcu.
Općina Novi Grad Sarajevo je u proteklom periodu u saradnji sa AVP (agencija za vodno područje rijeke) Save i Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo realizovala potpisane Sporazume koji su se odnosili na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na regulaciji rijeke Bosne od P41-P62 u dužini od 1070m a riječ je o dionici od Butilske petlje do TC Robot u Rajlovcu za koje je izdato odobrenje za građenje, rješeni imovinsko pravni odnosi i koji je u planu AVP Save za izgradnju regulacije. Rijeka Bosna u području Sarajevskog polja ( teritorija Općine Novi Grad Sarajevo ) uz privrednu zonu Rajlovac ima cca 3,5 km neregulisanog vodotoka. U proteklom periodu, tačnije u novembru mjesecu 2021. godine rijeka Bosna uslijed veliki padavina se izlila iz neregulisanog korita i napravila enormne štete privrednim subjektima u privrednoj zoni Rajlovac.

U cilju zaštite privredne zone Rajlovac od budućih potencijalnih poplava iniciram sufinansiranje nastavka rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na trasi trajne regulacije rijeke Bosne kao preduslov za izgradnju trajne regulacije.

Neophodno je proaktivno i intenzivno raditi na trajnoj regulaciji rijeke Bosne u Rajlovcu kako bi se spriječile poplave u industijskim poslovnim subjektima čija šteta je desetina miliona konvertibilnih maraka samo od jedne poplave a projekat trajne regulacije koji bi spriječio trajno te štete košta finansijski deset puta manje.

Općina Novi Grad Sarajevo za nastavak ovog projekta je izdala urbanističku saglasnost na potezu od P1 (granica sa Općinom Vogošća ) do P17 u dužini od 798,94 m,izvršila cijepanje parcela, te je izradila finasijsku procjenu koštanja rješavaja imovinsko pravnih odnosa u iznosu od 985.560,00 KM, za potrebe eksroprijacije ukupno 8.213m2.

Pitanje: 
Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 19 April, 2023
Pošalji mail: 
Da