Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar-juni 2023. godine