Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2016.godini i utrošku finansijskih sredstava po ovom osnovu

Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo u 2016.godini i utrošku finansijskih sredstava po ovom osnovu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST ZDRAVSTVA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2017
Nosilac posla: 
Ministarstvo zdravstva
ZZO KS
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2017
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu