Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda na nekretninama označenim kao k.č. br. 848 i k.č. br. 847 k.o. Sarajevo VIII, što po starom premjeru odgovara k.č.

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za zaključivanje Ugovora o prenosu prava vlasništva i posjeda na nekretninama označenim kao k.č. br. 848 i k.č. br. 847 k.o. Sarajevo VIII, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 78, k.č. br. 43, k.č. br. 73 i k.č. br. 32 k.o. SP Sarajevo Mahala CXXIX, na Grad Sarajevo bez naknade

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
22