Zbog kolizije gasne trase i trase Prve transverzale kreće se u proces izmještanja magistralne gasne cijevi

Na svom osmom sastanku članovi  Operativne grupe za izgradnju Prve transverzale su se referirali na zaključke i obaveze koji su doneseni i utvrđeni na prošlom sastanku prije sedam dana.
Općina Centar je, po zahtjevu  Direkcije za puteve, izdala rješenje za prvo rušenje na trasi ove saobraćajnice. Radi se o stambenom objektu u ulici Tešanjska broj 13  nakon čega će  ova Direkcija i KJKP RAD  izvšiti  uklanjanje  navedenog objekta.
Održan je sastanak  premijera KS Edina Forte i direktora Zavoda za izgradnju KS Mirze Hulusića sa predstavnicima BH GAS-a koji je dao uslovnu saglasnost za početak radova na izgradnji tunela Kobilja glava , odnosno  zatražio dostavu elaborata sa uticajem gradnje na gasne instalacije.
Takođe Ministarstvo saobraćaja  KS je zaduženo da predvodi proces u ime Vlade KS izmještanja trase magistralne gasne cijevi kako bi se izbjegla  postojeća kolizija  gasne trase i trase Prve transverzale.
Urbanističko  građevinska  inspekcija Kantona Sarajevo  izvršila je nadzor nad  objektima  firme Penny na lokalitetu Velešića . Konstatovala je da objekti ovog preduzeća  koji se nalaze  na trasi  transverzale  nemaju građavinsku ni urbanističku dozvolu te prema općinskoj inspekciji uputila zahtjev  na dalje postupanje.
Kako i planirano, obavaljaju  se isključenja instalacija na lokalitetu Grasovog depoa  u ulici Halida Kajtaza nakog čeka slijedi njegovo uklanjanje.