Skupštinske komisije

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva


Predsjednik komisije: Amra Junuzović-Kaljić
Članovi komisije: Segmedina Srna Bajramović, Jasmina Bišćević-Tokić, Sead Milavica, Vedran Jakupović
Vanjski članovi:

Emir Kurtalić, Almir Pašagić


Rad komisije

Komisija za budžet i finansije


Predsjednik komisije: Sead Milavica
Članovi komisije: Bilsena Šahman, Vildana Bešlija, Amra Junuzović-Kaljić
Vanjski članovi:

Lejlija Seferović, Šaćira Konak, Lejla Dragnić


Rad komisije