Skupštinske komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode


Predsjednik komisije: Igor Stojanović
Članovi komisije: Smiljana Viteškić, Arijana Memić, Jasmina Bišćević-Tokić
Vanjski članovi:

Sanin Čepalo, Anesa Džino, Velibor Kuvač


Rad komisije

Komisija za mlade


Predsjednik komisije: Amra Hasagić
Članovi komisije: Neira Dizdarević, Arijana Memić, Senad Hasanović
Vanjski članovi:

Tatjana Rukavina, Neira Ćosić, Amer Duvnjak


Rad komisije