Skupštinske komisije

Komisija za ustavna pitanja


Predsjednik komisije: Vibor Handžić
Članovi komisije: Damir Marjanović, Mahir Dević, Danijela Kristić
Vanjski članovi:

Fuad Cuplov, Elmina Čopra, Hidajeta Redžić


Rad komisije

Komisija za obrazovanje i nauku


Predsjednik komisije: Damir Marjanović
Članovi komisije: Jasna Duraković, Mahir Dević, Vedran Jakupović
Vanjski članovi:

Dajana Čolić, Emela Mehmedspahić, Namir Ibrahimović


Rad komisije

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


Predsjednik komisije: Danijela Kristić
Članovi komisije: Vibor Handžić, Bibija Kerla, Mahir Dević, Damir Marjanović, Zvonko Marić
Vanjski članovi:
Rad komisije