Skupštinske komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode


Predsjednik komisije: Amra Hasagić
Članovi komisije: Jasna Duraković, Arijana Memić, Igor Stojanović
Vanjski članovi:

Hidajeta Redžić, Sabina Pehilj, Amar Hujić


Rad komisije

Komisija za mlade


Predsjednik komisije:
Članovi komisije: Neira Dizdarević, Amra Hasagić
Vanjski članovi:

Vildana Mandal, Mahir Brkić, Faris Svraka


Rad komisije