Skupštinske komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Samir Suljević
Članovi komisije: Haris Pleho, Neira Dizdarević, Mahir Dević
Vanjski članovi:

Goran Behmen, Sanida Pašić, Akir Šišić


Rad komisije

Komisija za rad i socijalnu politiku


Predsjednik komisije: Jasna Duraković
Članovi komisije: Neira Dizdarević, Segmedina Srna-Bajramović, Jasmina Bišćević-Tokić
Vanjski članovi:

Muamer Džananović, Vernes Mulić, Muamer Bandić


Rad komisije

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku


Predsjednik komisije: Amra Junuzović-Kaljić
Članovi komisije: Neira Dizdarević, Smiljana Viteškić, Mirza Čelik
Vanjski članovi:

Munib Torlak, Sanela Džinović, Amra Šerak


Rad komisije