Skupštinske komisije

Komisija za jednakopravnost spolova


Predsjednik komisije: Vildana Bešlija
Članovi komisije: Smiljana Viteškić, Bibija Kerla, Haris Pleho
Vanjski članovi:

Arijana Huseinović, Amela Kosovac, Dženana Memišević Hrlović


Rad komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Aljoša Čampara
Članovi komisije: Samir Suljević, Haris Zahiragić, Vildana Bešlija, Vibor Handžić
Vanjski članovi:

Mirsad Dupovac, Sakib Kasapović,


Rad komisije

Komisija za budžet i finansije


Predsjednik komisije: Sead Milavica
Članovi komisije: Bilsena Šahman, Vildana Bešlija, Amra Junuzović-Kaljić
Vanjski članovi:

Lejla Seferović, Šaćira Konak, Lejla Dragnić


Rad komisije