Skupštinske komisije

Komisija za boračka pitanja


Predsjednik komisije: Faruk Kapidžić
Članovi komisije: Jasmin Šaljić, Igor Stojanović, Ilijaz Pilav
Vanjski članovi:

Suada Pašić, Edin Subašić, Enes Huseinović


Rad komisije