Skupštinske komisije

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša


Predsjednik komisije: Bilsena Šahman
Članovi komisije: Haris Zahiragić, Damir Nikšić, Admela Hodžić
Vanjski članovi:

Sedik Selimović, Nejra Abazović Horman, Sanjin Draganović


Rad komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Aljoša Čampara
Članovi komisije: Samir Suljević, Haris Zahiragić, Vildana Bešlija, Vibor Handžić
Vanjski članovi:

Mirsad Dupovac, Sakib Kasapović,


Rad komisije

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa


Predsjednik komisije: Vedran Jakupović
Članovi komisije: Jasna Duraković, Fahrudin Pecikoza, Haris Zahiragić
Vanjski članovi:

Eldar Šahinović, Razija Sipović, Nihad Kestendžić


Rad komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Elmedin Konaković
Članovi komisije: Igor Stojanović, Elvedin Okerić, Haris Zahiragić, Fahrudin Pecikoza, Sabahudin Delalić, Haris Pleho
Vanjski članovi:
Rad komisije