Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama

Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
Vrsta: 
Nacrt zakona
Oblast: 
OBLAST UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
05.2020
Nosilac posla: 
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Komentar na rok: 
oktobar-prijedlog
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu