Tačke dnevnog reda po sjednicama

15. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o izmjenama Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "Terme Ilidža" d. o. o. Sarajevo i davanju saglasnosti Premijeru Kantona Sarajevo za potpisivanje Ugovora o izmjenama Ugovora o osnivanivanju društva sa ograničenom odgovornošću "Tereme Ilidža" d.o.o. Sarajevo


8. Prijedlog odluke o utvrđivanju Dana policije Kantona Sarajevo


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za doniranje motornog vozila marke „GOLF 5“, godina proizvodnje 2005, registarskih oznaka 591-J-339, broj šasije WVWZZZ1KZ69000062, broj motora BKC675022, i motornog vozila marke „VW CADDY“, godina proizvodnje 2003, registarskih oznaka A12-T-200, broj šasije WV1ZZZ9KZ3R533736, broj motora 1Y900950, Vatrogasnom društvu Kenan Slinić, Ilidža


10. Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulica i davanju naziva novoizgrađenim ulicama na području Općine Vogošća


11. Financijski izvještaj Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2011. godinu sa Revizorskim izvještajem


12. Izvjestaj o radu i program rada „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“


13. Izvjestaj o radu i program rada KJU „Gerontološki centar“


14. Izvještaj o radu i Program rada KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“


15. Izvještaj o radu i Program rada KJU „Porodično savjetovalište“


16. Izvještaj o radu i Program rada JU „Kantonalni centar za socijalni rad“


17. Izvještaj o radu i Program rada KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja"


18. Izvještaj o radu i Program rada JU „Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo"


19. Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju Javnih ustanova za 2011. godinu


20. Izvještaj o radu i Program rada Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo


21. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2011. godinu


22. Izvještaj o realizaciji Programa obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo u 2011. godini sa financijskim izvještajem


2.Izvještaj o radu Općinskog suda u Sarajevu za 2011. godinu


Zapisnik 14 sjednica


3.Informacija o aktivnostima u oblasti suprostavljanja kriminaliteta, stanja javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja za period januar – mart 2012. godine


1.Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Sarajevu za 2011. godinu


14. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

9. Nacrt „Strategije informatizacije osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo 2012 – 2016


10. Prijedlog odluke o izmjenama odluke o osnivanju: a)Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja b)Kantonalne javne ustanove “Gerontološki centar “ c)Kantonalne javne ustanove “Disciplinski centar za maloljetnike” d)Kantonalne javne ustanove” Porodično savjetovalište” e) Javne ustanove “Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo” f)Kantonalne javne ustanove “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba” ;


11. Prijedlog odluke o razriješenju predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo i prijedlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo


12. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2011. godinu


13. Program rada sa finansijskim planom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2012. godinu


14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2011. godinu


15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o financijskom poslovanju za 2011. godinu


16. Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period od 01.01. do 31.12.2011. godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period od 01.01. do 31.12.2011. godine


17. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2011. godinu


18. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2011. godinu