Vlada KS : Obezbjeđena refundacija troškova laboratorijske dijagnostike

Obavještavaju se osiguranici Zavoda zdravstvenoga osiguranja Kantona Sarajevo (ZZOKS) da u narednom periodu mogu dobiti  uslugu laboratorijske dijagnostike u svim privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnim laboratorijima u KS uz refundaciju troškova.

Laboratorijske usluge osuguranici mogu dobiti  uz zdravstvenu knjižicu i uputnicu porodičnog ljekara ili ljekara specijaliste o potrebi navedenih usluga, a sredstva utrošena za dobijenu uslugu mogu refundirati kod  ZZOKS, uz priloženi račun i uputnicu .

Za iznos refundiranih sredstava,  od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo umanjit će se naknada zdravstvenoj ustanovi koja je izdala uputnicu.
Vlada Kantona Sarajevo se odlučila na ovakvu mjeru  kako pacjenti ne bi trpjeli zbog  štrajka radnika u zdravstvu koji je u toku.