Vlada KS , MUP i Sindikat policije potpisali izmjene Kolektivnog ugovora : Povoljnija prava za sve policijske službenike

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministar unutrašnjih  poslova KS Admir Katica i predsjednik Upravnog odbora  Sindikata policijskih službenika  Sadik Ećo potpisali su danas Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora   kojim se omogućava stvaranje povoljnijih prava za sve policijske službenike Uprave policije.
Prema izmjenama i dopunama, naknada za slučaj teške bolesti ubuduće će iznositi tri prosječne plate na nivou Federacije BiH i izjednačena je s visinom koju imaju drugi uposlenici u Kantonu Sarajevo. Ranije je visina ove naknade iznosila dvije prosječne plate.
Naknada za prevoz na posao i s posla je sada utvrđena u novčanom iznosu što će doprinijeti izjednačavanju policijskih službenika s drugim uposlenicima u Kantonu Sarajevo i drugim policijskim agencijama.
Usvojena je i izmjena koja se odnosi na prekid radnog odnosa zbog činjenice da policijski službenik nije prošao sigurnosnu provjeru, a koja je usaglašena sa zakonom koji reguliše ovu oblast i sa Uredbom o prekobrojnosti policijskih službenika koju je Vlada KS nedavno usvojila.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i resorni ministar će nastaviti s aktivnostima koje imaju za cilj stvaranje što boljih uslova rada policijskih službenika i ostalih uposlenika.
Od svih uposlenika se očekuje, a što im je i obaveza, da poslove i zadatke iz svoje nadležnosti izvršavaju profesionalno, zakonito i u skladu s najvišim standardima, čime će osigurati još povoljniji sigurnosni ambijent svim građanima i posjetiocima glavnog grada Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo.