Vlada KS : Imenovan Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS

Vlada KS  je danas  imenovala  predsjednika i članove Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo . Milan Dunović je imenovan za predsjednika UO ZZO ,  a članovi su: Zilha Ademaj, Samira Hajdarević, Elvedin Čeković, Sanela Rošić Ramić,  Suad Rožajac, Ilijaz Pilav, Alma Ljuca i Ago Mahmutagić