Vlada KS će iznaći najbolji modalitet zdravstvene zaštite hemodijaliznim pacijentima

S obzirom na nagomilane probleme hemodijaliznih pacijenata, Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva KS će u narednom periodu raditi na rješavanju problema ove kategorije.
Hemodijalizni tretman pacijentima se pruža na Klinici za hemodijalizu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu koja više nema prostorne, ni kapacitete opreme za primanje novih uremičnih bolesnika. Klinika u trenutnom kapacitetu radi u četiri smjene.
„Želimo unaprijediti kvalitet pružanja dijaliznih usluga. U toku su aktivnosti na izradi studije izvodljivosti otvaranja novog dijaliznog centra u Općoj bolnici. Ministarstvo zdravstva i Vlada KS planiraju kroz budžet obezbijediti sredstva za prostor, kadar i opremu za slijedeću godinu“, rekla je ministrica zdravstva Amela Sofić.
Vlada KS će za pacijente u Kantonu Sarajevo tražiti najbolji modalitet pružanja ovog vida zdravstvene zaštite, s obzirom na to da je zakonski ostavljena mogućnost kantonima da organizuju dijaliznu djelatnost. U cilju rješavanja alarmantne situacije neophodno je širenje dijaliznih kapaciteta otvaranjem novih dijaliznih centara.