Verifikacija odluka Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo za 2022. godinu;