Uspješan sastanak Rektorata i KCUS : Za petak najavljeno potpisivanje ugovora, nastavak nastave u ponedjeljak

Ponovno pokretanje nastava na   Stomatološkom  i  Farmaceutskom fakultetu,  Fakultetu zdravstvenih studija  i Prirodno matematičkom  fakultetu   najavljeno je za ponedjeljak 18. novembar. To je dogovor sa  današnjeg sastanka  predstavnika Rektorata i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu   , delegacija svih fakulteta medicinske grupacije, Sindikata i studenata ,  a koje je  organiziralo Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih KS  i ministrica Zineta Bogunić. 
Rezultat današnjih sastanka je  za petak najavljeno potpisivanje obavezujućeg  ugovora između    Rektorata  i KCUS   kao nastavne baze za medicinske fakultete o međusobnim pravima i obavezama. Upravo je nedostatak ovih ugovora bio povod prekidu nastave na fakultetima medicinske grupacije.

“ Iza nas je važan sastanak. Složili smo se o nužnosti potpisivanja   ugovor gdje će Klinički centar nastaviti da pruža nastavu za  fakultete medicinske grupacije. Mi smo nastavu morali prekinuti jer nismo imali ugovore za rad sa ovim fakultetima.  Takvo stanje nas je uvelo u protuzakoniti rad  gdje bi svaka inspekcija zbog takvih okolnosti mogla kazniti uposlene , ” istakla je direktorica KCUS prof. dr Sebija  Izetbegović naglašavajući da ugovor mora biti bilateralan , a  pravnici i ekonomsiti razmotriti će  sve njegove aspekte.

Istaknuto je da , nažalost, integracija Univerziteta još nije završena.  Upravo to i genereira veliki broj otvorenih  pitanja i problema  što se prelama preko leđa i studenata i profesora.
Prema najavama  rektora Univerziteta prof. dr Rifeta Škrijelja,  sveobuhvata nacrt ugovora će se u dogovorenim rokovima proslijediti Kliničkom centru .
“ Za izradu ovih ugovora biće nam neohodni ulazni podaci sa Kliničkog centra i fakulteta medicinske grupacije kako bi se mogla izraditi barem okvirna specifikacija troškova . Rektorat čeka da se  izvrši pravna integracija . To se nije još dogodilo što mene  kao rektora limitira u donošenju odluka u ime svih organizacionih  jedinica, ” istakao je rektor Škrijelj  ističuči da se nažalost  prvo uradilia finansijaka  a ne i pravna integracija.
Ocjenjujući sastanak vrlo produktivnim , dekanesa Medicinskog fakulteta prof.dr Semra Čavaljuga  je  izrazila je zadovoljstvo  što je prepoznato ogromno opterećenje preko norme ovog fakulteta  . I Sindikat i Ministarstvo su se  složilia,  kad Rektorat odobri novo upošljavanja, mnogi sadašnji problemi biće prevaziđeni.

“ Što se tiče nekliničke nastave, koja je takođe bila zaustavljana, mi ćemo potpisati kao i uvijek do sada posebne ugovore između fakulteta medicinske grupacije i Medicinskog fakulteta što će obezbijediti održavanje dalje nastave, ” poručila je Čavaljuga.