Uskoro rušenje objekata “Higijene” na trasi Prve transverzale

Radovi na rušenju objekata firme “Higijena” na trasi Prve transverzale, za koje su riješeni imovinsko-pravni odnosi, mogli bi početi krajem naredne sedmice,  najavljeno je na današnjem redovnom sastanku članova Operativne grupe za izgradnju ove gradske saobraćajnice. 
“Direkcija za puteve KS bi trebala dobiti rješenje za rušenje od Općine Centar naredne sedmice, nakon čega bi mogli uvesti izvođače radova i početi sa uklanjanjem objekata”, istakao je ministar saobraćaja KS Adnan Šteta.
U skladu sa zaključkom s prethodnog sastanka, Općina Centar završila je i parcelaciju zemljišta od ulice Braće Begić do Bosnalijeka koja će biti pravosnažna za 15 dana, čime su se stekli uslovi za dalje rješavanje imovinsko-pravnih odnosa  na ovoj dionici, saopšteno je na sastanku.
Kako je dogovoreno, ministar Šteta i direktor Zavoda za izgradnju KS Mirza Hulusić održat će sastanak sa predstavnicima Federalne  uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove kako bi obezbijedili da sve pristigle žalbe na geodetske poslove na trasi Prve transverzale imaju apsolutni prioritet u rješavanju, a zbog proglašenog interesa o gradnji  ove saobraćajnice.