Ukida se Druga epizoda “Upozorenje” dok na snazi ostaje i dalje Prva epizoda “Pripravnost”

Imajući u vidu da je došlo do naglog pada koncentracija PM 10 čestica u zraku na svim mjernim stanicama u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajavo na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo predsjednik Operativnog štaba ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Damir Filipović je odlučio da se ukida Druga epizoda “Upozorenje” dok i dalje na snazi ostaje Prva epizoda ''Pripravnost'' u Kantonu Sarajevu.
Iako je u toku današnjeg dana došlo do značajnog pada koncentracija zagađujućih materija u zraku, prema sinoptičkoj prognozi vremena očekuje se uspostava temperaturne inverzije večeras u 24:00 sata, koja će se sa slabim prekidima i bez vjetra zadržati do nedjelje naveče. Zbog toga se u navedenom periodu očekuje ponovni rast zagađujućih materija u zraku, te je iz tog razloga Stručno tijelo za koordinaciju predložilo zadržavanje Prve epizode "Pripravnost" Plana interventnih mjera.
Mjere iz Prve epizode “Pripravnost” su:
- Intenziviranje aktivnosti komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica koji vrše redovno (mehaničko i ručno čišćenje i pranje cesta), kao i zimsko održavanje cesta uz upotrebu "mokrog postupka", radi smanjenja emisija prašine;
- Intenziviranje aktivnosti komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica na čišćenju javnih površina u smislu Zakona o komunalnoj čistoći;
- Poziv pravnim licima da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena, kako bi se doprinijelo rasterećenju kapaciteta javnog gradskog prevoza i gradskih saobraćajnica;
- Zabrana kretanja automobila (na potezu Baščaršija- Ilidža u oba smjera), čiji benzinski motori imaju normu EURO1 i manju ili dizel motori normu EURO2 i manju, uz pojačane kontrole prometne inspekcije uz asistenciju organa MUP-a, te zabrana kretanja teretnih vozila čiji motori imaju normu EURO2 i manju. Ovo se ne odnosi na električna i hibridna vozila, vozila na plin, vozila policije, inspekcije, Ministarstva odbrane, javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila sa diplomatskim tablicama, vozila invalidnih lica, taxi vozila i vozila hitnih intervencija (civilne zaštite, hitne pomoći, vatrogasaca);
- Zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa preko 3,5 tone na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu na potezu od Baščaršije do Nedžarića sa preusmjerenjem saobraćaja na alternativne pravce kretanja; Tehnička regulacija saobraćaja za vrijeme zabrana vršit će se privremenom saobraćajnom signalizacijom i opremom, znacima i naredbama koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo. Ovo se ne odnosi na vozila javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila hitnih intervencija i dostavna vozila za prehrambene proizvode. Za vrijeme trajanja zabrane saobraćaja, upravitelji cesta su dužni svaki iz svoje nadležnosti izvršiti postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme, uključujući i održavanje iste;
-Upozorenje da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima i pozivanje, da se u slučaju sumnje, takva nedozvoljena postupanja prijave na Eko-telefon br. 033/66 00 00 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121, radi daljnjeg djelovanja nadležnih inspekcija općina i Kantona;
- Upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i lož ulja, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 2ºC;
- Upozorenje da sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 10 MW koja koriste prirodni gas, smanje temperaturu u prostorima koje zagrijavaju za minimalno 1ºC;
- Upozorenje stanovništvu da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinose zagađenju zraka;
- Apeli vozačima za racionalno i odgovorno korištenja privatnih automobila;
- Pojačan inspekcijski nadzor nad gradilištima;
- Upozorenje rizičnim grupama stanovništva za smanjenje kretanja; - Upozorenje osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, da djeca ne borave na otvorenom prostoru van zgrade škole za vrijeme velikih i malih odmora, kao i da se časovi tjelesnog odgoja ne odvijaju u dvorištu škole;
- Zabranjuje se bilo kakvo loženje vatre na otvorenom prostoru.