U ponedjeljak hitna sjednica Vlade KS o migrantskoj krizi

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj 47. redovnoj sjednici odlučila da u ponedjeljak 18. novembra ove godine sa početkom u 14:00 sati održi hitnu sjednicu o temi: „Migrantska kriza“.
Ovakvu odluku Vlada je donijela u cilju realizacije skupštinskih zaključaka donesenih na inicijativu zastupnice Bilsene Šahman na 14. radnoj sjednici održanoj 30. oktobra ove godine, a koji su se odnosili na rješavanje pitanja smještaja migranata na području Kantona Sarajevo.
Kako je planirano, na pomenutu hitnu sjednicu bit će pozvani policijski komesar Kantona Sarajevo Nusret Selimović i svi načelnici općina s područja Kantona.
Podjećamo da su zastupnici Skupštine KS na sjednici održanoj krajem oktobra naložili Ministarstvu unutrašnjih poslova KS da odmah zatraži informacije od Ministarstva sigurnosti BiH u vezi sa prijedlogom da se migranti smjeste u neprespektivne kasarne na području KS (Blažuj, Rajlovac i Semizovac).
Također su naložili Vladi KS da o ovoj inicijativi obavijesti lokalne zajednice koje gravitiraju ovim kasarnama, kako bi bile uključene u donošenje relevantnih odluka.
Vladi KS je na istoj sjednici naloženo i da obavijesti Vijeće ministara BiH kao i operativni štab za migracije te federalnog premijera Fadila Novalića da se suzdrže od bilo kakvih daljih aktivnosti bez zvanične komunikacije sa institucijama KS.
Na kraju je zaključeno da će, ukoliko se ukaže potrebnim, Vlada KS imenovati posebnog povjerenika za ova pitanja koji će redovito izvještavati Vladu i Skupštinu KS o stanju u oblasti ilegalnih migracija sa pravima i dužnostima koje će utvrditi Vlada KS, a u skladu sa važećom legislativom.