Izvještaj o stanju pozajmica odobravanih za finasiranje programa za pokretanje ili proširenje proizvodno-uslužnih djelatnosti koje obavljaju demobilisani pripadnici Oružanih snaga BiH, koji imaju potraživanja po osnovu neisplaćenih plača pripadnika Oružan

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o stanju pozajmica odobravanih za finasiranje programa za pokretanje ili proširenje proizvodno-uslužnih djelatnosti koje obavljaju demobilisani pripadnici Oružanih snaga BiH, koji imaju potraživanja po osnovu neisplaćenih plača pripadnika Oružanih snaga BiH, sa prijedlogom mjera za rješavanje nenaplaćenih potraživanja

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU SU PRISTUPILA 24 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (23 “ZA” I 1 “SUZDRŽAN”) USVOJILA IZVJEŠTAJ SA PRIJEDLOGOM MJERA.

Vertical Tabs