Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu

Puni naziv tačke: 

Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo za 2013.godinu

Rezultat: 
Usvojen

NAKON NAVEDENE RASPRAVE, USLIJEDILO JE POJEDINAČNO IZJAŠNJAVANJE PO NACRTU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2013.GODINU , NAKON KOJEG JE SKUPŠTINA SA 18 GLASOVA "ZA", 5 "SUZDRŽANIH" I 8 "PROTIV" DONIJELA SLJEDEĆE ZAKLJUČKE:

  1. Utvrđuje se Nacrt Budžeta Kantona Sarajevo .
  2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 25 dana.
  3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
  4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga Budžeta Kantona Sarajevo.

Vertical Tabs