Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2013. godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2013. godinu

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 28 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (22 “ZA” I 6 “SUZDRŽANIH”) DONIJELA ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN PRIHODA I IZDATAKA JU „SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO“ - SARAJEVO ZA 2013. GODINU.