Nacrt zakona izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo;

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo;

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

 

BEZ RASPRAVE, SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (23 “ZA”, 4 “UZDRŽANA” I 1 “PROTIV”) PO NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI KANTONA SARAJEVO DONIJELA SLJEDEĆE ZAKLJUČKE:

 

  1. Utvrđuje se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo;
  2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 30 dana.
  3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
  4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćni u pripremi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Vertical Tabs