Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2012. godinu.

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje ortopedskih pomagala, lijekova, medicinsko-sanitetskih sprava i materijala za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2012. godinu.

Rezultat: 
Usvojen

PREDSJEDAVAJUĆA JE POZVALA NA IZJAŠNJAVANJE I GLASANJU JE PRISTUPILO 26 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE JEDNOGLASNO  USVOJILA IZVJEŠTAJ IMPLEMENTACIJI ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU PRAVA ZA KORIŠTENJE ORTOPEDSKIH POMAGALA, LIJEKOVA, MEDICINSKO-SANITETSKIH SPRAVA I MATERIJALA ZA RVI SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO ZA 2012. GODINU

Vertical Tabs