Izvještaj o realizaciji Programa obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo u 2012. godini, sa finansijskim izvještajem

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o realizaciji Programa obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo u 2012. godini, sa finansijskim izvještajem

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 27 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (25 "ZA" I 2 "UZDRŽANA") USVOJILA IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA OBAVEZNE PREVENTIVNE SISTEMATSKE DERATIZACIJE NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U 2012. GODINI, SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM .