Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2012.godinu