Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2012. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2012. godinu

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 28 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (21 “ZA” I 7 “UZDRŽANIH”) USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJEM KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZA 2012. GODINU.