Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravs

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 20 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (18 “ZA” I 2 “UZDRŽANA”) USVOJILA IZVJEŠTAJ ZAVODA ZA ALKHOLIZAM I DRUGE TOKSIKOMANIJE.

Vertical Tabs