Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva Zd

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva Zdravstva Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 20 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (18 “ZA” I 2 “UZDRŽANA”) USVOJILA POSLOVANJE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MUP-A KANTONA SARAJEVO

Vertical Tabs