Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2010. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2010. godinu

Rezultat: 
Usvojen

Skupstina je jednoglasno donijela slijedeci ZAKLJUCAK
- Preporucuje se Vladi Kantona Sarajevo da u buducem rebalansu Budzeta Kantona Sarajevo za 2011. godinu, u okviru
finansijskih mogucnosti obezbijedi dodatna sredstva u cilju zaposljavanja odredenog broja tuzilaca a u svrhu jacanja
kapaciteta Tuzilastva Kantona Sarajevo.

Vertical Tabs