Prijedlog odluke o izmjeni Odluke i o izboru predsjedavajućih zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela, Skupštine Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke i o izboru predsjedavajućih zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela, Skupštine Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

Skupstinaje, vecinom glasova (suzdr. 3) donijela i slijedeci ZAKLJUCAK
- Zaduzuje se Kolegij Skupstine Kantona Sarajevo da razmotri moguce nepravilnosti i eventualno krsenje Poslovnika
Skupstine te da pokrene izmjene i dopune istog.

Vertical Tabs