Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2010. godinu;

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2010. godinu;

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je usvojila Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za 2010. godinu.

Vertical Tabs