Prijedlog Programa rada Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2012. godinu, Finansijski plan za 2012. godinu i Okvirni prijedlog za 2013. godinu i 2014. godinu

Puni naziv tačke: 

Prijedlog Programa rada Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2012. godinu, Finansijski plan za 2012. godinu i Okvirni prijedlog za 2013. godinu i 2014. godinu

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 26 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE, JEDNOGLASNO, USVOJILA PROGRAM RADA ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO ZA 2012. GODINU, FINANSIJSKI PLAN ZA 2012. GODINU I OKVIRNI PRIJEDLOG ZA 2013. GODINU I 2014. GODINU.

Vertical Tabs