Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu da Općina Centar Sarajevo, prema izdatoj urbanističkoj saglasnosti i lokaciji objakta, utvrdi uz naknadu prvenstveno pravo korištenja zemljišta u svrhu izgradnje stambenog objekta u korist

Puni naziv tačke: 

Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu da Općina Centar Sarajevo, prema izdatoj urbanističkoj saglasnosti i lokaciji objakta, utvrdi uz naknadu prvenstveno pravo korištenja zemljišta u svrhu izgradnje stambenog objekta u korist

Rezultat: 
Usvojen

Skupština donijela ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI UNIVERZITETU U SARAJEVU DA OPĆINA CENTAR SARAJEVO, PREMA IZDATOJ URBANISTIČKOJ SAGLASNOSTI I LOKACIJI OBJAKTA, UTVRDI UZ NAKNADU PRVENSTVENO PRAVO KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA U SVRHU IZGRADNJE STAMBENOG OBJEKTA U KORIST EŠREFE ČAMPARA IZ SARAJEVA

Vertical Tabs