Nacrt zakona o javnim skijalištima

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o javnim skijalištima

Rezultat: 
Usvojen

SKUPŠTINA JE PO OVOM NACRTU ZAKONA, JEDNOGLASNO (26 ZA),
DONIJELA SLJEDEĆE ZAKLJUČKE

1. Utvrđuje se Nacrt zakona o javnim skijalištima;
2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 45 dana.
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga zakona o javnim skijalištima

Vertical Tabs