Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (hitni postupak);

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (hitni postupak);

Rezultat: 
Usvojen

Nakon rasprave, predsjedavajuća je predložila DA SKUPŠTINA PO NACRTU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI KANTONA SARAJEVO donese Zaključke i Skupština je, većinom glasova (18 za, 10 suzdržanih i 1 protiv) donijela sljedeće ZAKLJUČKE:

1. Utvrđuje se Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo;
2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 30 dana.
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo.

Vertical Tabs