Nacrt zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen

NAKON RASPRAVE, SKUPŠTINA JE VEĆINOM GLASOVA (23 ZA I 4 SUZDRŽANA) PO NACRTU ZAKONA O JAVNOM PRIJEVOZU PUTNIKA U KANTONU SARAJEVO DONIJELA SLJEDEĆE ZAKLJUČKE:

1. Utvrđuje se Nacrt Zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo;
2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće (pisalo je 30 dana. Ja naglašavam na prijedlog većine poslanika koji su učestvovali) 60 dana.
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Nacrta Zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo.

Vertical Tabs