Nacrt zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu

Puni naziv tačke: 

Nacrt zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu

Rezultat: 
Usvojen

Skupština je, jednoglasno (31 za) donijela sljedeće ZAKLJUČKE:
1. Utvrđuje se Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu
2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 21 dana.
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćni u pripremi Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012.godinu

Vertical Tabs