Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju Javnih ustanova za 2011. godinu

Puni naziv tačke: 

Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju Javnih ustanova za 2011. godinu

Rezultat: 
Usvojen

IZVJEŠTAJI O POSLOVANJU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNIH USTANOVA ZA 2011.GODINU:
a) “Narodno pozorište Sarajevo” ;
b) “Sarajevska filharmonija”;
c) “Pozorište mladih"
d) “Kamerni teatar '55";
e) “MESS - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo”;
f) “Sarajevski ratni teatar - SARTR";
g) “Muzej Sarajeva”;
h) “Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo";
i) “Historijski arhiv Sarajevo";
j) “Collegium artisticum Sarajevo";
k) “Biblioteka Sarajeva”;
l) “Bosanski kulturni centar Sarajevo";
lj) “Sarajevo art";
m) Muzej “Alija Izetbegović”
Predsjedavajuća je zaključila raspravu i pozvala poslanike da pristupe izjašnjavanju o Izvještajima o poslovanju i finansijskom poslovanju javnih ustanova za 2011.godine iz javnih ustanova iz kulture od a do m.

GLASANJU SU PRISTUPILA 24 POSLANIKA I SKUPŠTINA JE JEDNOGLASNO USVOJILA IZVJEŠTAJE O POSLOVANJU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU JAVNIH USTANOVA IZ KULTURE ZA 2011.GODINU.

Vertical Tabs