Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Saraje

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 19 POSLANIKA OD KOJIH JE 16 GLASALO “ZA” DOK SU 3 “BILA SUZDRŽANA”. NAKON POJEDINAČNOG IZJAŠNJAVANJA SKUPŠTINA JE IPAK USVOJILA (19 “ZA” I 1 “UZDRŽAN”) IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU.

Vertical Tabs