Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Prilog: 
Rezultat: 
Usvojen

GLASANJU JE PRISTUPILO 18 POSLANIKA I SKUPŠTINA SA 9 GLASOVA “ZA” I 9 “UZDRŽANIH” NIJE USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANJU.

Vertical Tabs